Zyskaj zaufanie mieszkańców. Uruchom czujniki smogu, zadbaj o swoje zdrowie i zdrowie swoich mieszkańców.

 

Temat jakości powietrza nie schodzi z pierwszych stron gazet. Dzisiaj wszystkie media codziennie informują o jakości powietrza w naszych miastach. Powietrze w kraju jest bardzo złe, a z powodu powikłań wywołanych smogiem umiera w Polsce około 45 tys. osób rocznie.

Ludzie martwią się jakością powietrza, w którym przyszło im żyć ale widzą także, że sami nie mają aż tak dużego wpływu na poprawę jakości powietrza. To zadanie dla rządu i samorządu, którzy w sposób aktywny powinny wspierać wszelkie działania mające wpływ na poprawę jakości powietrza i podnoszenie świadomości.

W takich warunkach możemy wykorzystać zainteresowanie problematyką jakości powietrza i zyskać sympatię i zaufanie mieszkańców, jeżeli konsekwentnie zajmiemy się prowadzeniem polityki edukacyjno-informacyjnej i będziemy wspierać edukację naszych mieszkańców, która będzie miała wpływ na ich zdrowie i życie.

Jak wygląda dzisiaj, w Polsce, kwestia monitoringu jakości powietrza ?

1. Różne normy jakości powietrza w Polsce i w UE

Oficjalne normy jakości powietrza w Polsce różnią się znacznie od norm europejskich. Np. norma dla pyłu PM10 według Światowej Organizacji Zdrowia wynosi 50 µg/m3, a alarmowa 80 µg/m3, natomiast normy Ministerstwa Środowiska wynoszą odpowiednio 150 i 100 µg/m3 dla pyłu PM10. W sytuacji kiedy powietrze jest już naprawdę złej jakości polskie instytucje mierzące stan jakości powietrza nie informują o tym obywateli. W takiej sytuacji warto zastanowić się czy stany przekroczeń i stany alarmowe są ogłaszane w Polsce w odpowiedni sposób.

2. Koszt państwowych stacji pomiarowych

Dzisiaj za monitoring powietrza i informowanie o jego jakości odpowiadają Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska. Koszt jednej stacji WIOŚ to 200 tys. zł. lub więcej. Stacje WIOŚ zlokalizowane są w największych miastach w Polsce i ich liczba jest ograniczona. Nikt poza rządem nie jest w stanie sfinansować inwestycji w takie stacje i zwiększyć ich liczby tak, aby dokładnie pokryć czujnikami miasta i gminy i informować wszystkich obywateli.

3. Gęstość sieci czujników

Przy tak wysokich kosztach, uruchomienie każdej kolejnej stacji WIOŚ jest wielkim wyzwaniem finansowym. Często bywa tak, że w mieście jest tylko jedna stacja WIOŚ. Powoduje to, że dane o jakości powietrza z tej jednej stacji nie są reprezentatywne dla większego obszaru. Poziom zanieczyszczeń różni się od siebie często w odległości kilkuset metrów. Aby skutecznie monitorować te różnice, zalecane jest instalowanie większej liczby czujników, bo tylko taka informacja daje rzetelną wiedzę o aktualnej jakości powietrza w naszym otoczeniu.

Jak spółdzielnia mieszkaniowa można rozwiązać te problemy?

1. montując czujniki, które których cena jest znacznie niższa od kosztów stacji WIOŚ

2.  informując o zagrożeniach i przekroczeniach według norm, które stanowią realne zagrożenia

3. edukując mieszkańców jak uchronić się przez wpływem smogu

Rozwiązaniem tego problemu są laserowe niskokosztowe czujniki jakości powierza 

Czujniki te można z powodzeniem wykorzystywać do informacji i edukacji mieszkańców, a ponieważ są kilkadziesiąt razy tańsze niż stacje WIOŚ, można także zainstalować ich więcej, tworząc sieć, która swoim pokryciem obejmie teren spółdzielni.
Czujniki są bezobsługowe i bezawaryjne.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Chełm w Gdańsku zamontowała pięć czujników jakości powietrza.

Spółdzielnia postanowiła informować mieszkańców o jakości powietrza na swoim terenie. W spółdzielni mieszkają ludzie starsi, dla których smog może stanowić poważny problem, a także dzieci, które chcą spędzać aktywnie czas na świeżym powietrzu.

 

“Koszty uruchomienia czujników są niewielkie, a wdrożenie

i utrzymanie zupełnie bezproblemowe. Dla nas

to inwestycja w zdrowie i dobre samopoczucie naszych mieszkańców”

– Leszek Majewski, Prezes Zarządu SM Chełm w Gdańsku

 

Ważne, żeby oprócz instalacji samych czujników i prezentowania danych, ich dostawca zapewnił także działania edukacyjne. W tym celu najlepiej wykorzystać stronę internetową .

 

GRAFIKA SMARTFONA

Stan jakości powietrza można sprawdzać na komputerach oraz na urządzeniach mobilnych

 

Chcesz dowiedzieć się więcej, zadzwoń lub wypełnij formularz zapytania!

FORMULARZ TUTAJ

Smog Control Sp. z o.o.
tel. 883 314 953
kontakt@smogcontrol.eu
www.smogcontrol.eu/mapa/smog.html