Tutaj zarejestrujesz swój czujniki jakości powietrza

Postępuj zgodnie z informacjami zamieszczonymi poniżej

 

Dodaj lokalizację swojego czujnika jakości powietrza.
Czujniki będzie widoczny na mapie pod adresem www.smogcontrol.eu/mapa/smog.html maksymalnie po upływie 24 godzin

  Prawidłowy adres e-mail jest potrzebny w przypadku ewentualnych problemów z montażem czujnika.


  Prawidłowy numer telefonu jest potrzebny w przypadku ewentualnych problemów z montażem czujnika.


  Numer czujnika znajduje się na tylnej odwrocie czujnika.


  Wybierz plik w formacie jpg, png, bmp. Maksymalny rozmiar pliku 5MB  Ewentualne uwagi proszę umieścić w tym polu.


  Montując urządzenie pamiętaj o:
  Prawidłowej wysokości umieszczenia czujnika: od 2 m do 6 m
  Swobodnym przepływie powietrza
  MAPA