30 sierpnia 2023

Nowe czujniki jakości powietrza w Sanoku, w ramach projektu „Stwórzmy klimat na dobry klimat”

Dzięki realizacji projektu „Stwórzmy klimat na dobry klimat”, w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, współfinansowanego ze środków NFOŚiGW, Gmina Sanok zakupiła system czujników, umożliwiający monitoring […]